Internasjonal voldgift

Wikborg Rein er markedsledende innen internasjonal voldgiftspraksis. Vi kjenner prosessene, institusjonene og voldgiftsdommerne. Vi kombinerer omfattende erfaring med institusjonelle og ad hoc-voldgifter med vår spesialiserte, sektorbaserte bransjekunnskap.

Som et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer tilbyr vi internasjonale voldgiftstjenester av høyeste kvalitet rundt om i verden.

Vår unike og langvarige tilstedeværelse i ulike jurisdiksjoner gjør at vi kan tilby sømløse internasjonale voldgiftstjenester til våre klienter gjennom våre kontorer i London, Shanghai og Singapore, samt våre norske kontorer i Oslo og Bergen. Vi har også en tilstedeværelse i Brasil gjennom vår allianse med Vieira Rezende.

Vår bransjekunnskap tillater oss å avholde voldgifter over hele verden, inkludert i "utenlandske" jurisdiksjoner uten forbindelse med våre hjemlige jurisdiksjoner, annet enn de tekniske detaljene i saken.  Vi deltar jevnlig i voldgiftssaker for de tradisjonelle voldgiftssentrene i Europa og Asia, og nylig avholdt vi voldgifter regulert av lovene i Brasil, Oman, New Zealand, Ukraina, Tyrkia og Jemen.

Energi

Vi har lang erfaring på tvers av energibransjen, og opptrer jevnlig for aktører i segmenter både oppstrøms- og nedstrøms.

De siste tiårene har vi også spesialisert oss innen de europeiske energi- og gassmarkedene. For eksempel har vi siden 2001 representert kjøpere i rundt 40 gasstvister, inkludert justeringer av indekser, pris og volum samt transporttvister. Vi har også representert og/eller informert klienter i rundt 20 voldgiftssaker knyttet til langsiktige gassalgskontrakter og transportkontrakter, hvor tvistebeløp i noen tilfeller har beløpt seg til tisiffrede summer i USD. Les mer om vår gasstvistpraksis.

De fleste av våre energirelaterte voldgiftssaker er gjennomført i henhold til reglene i ICC, LCIA og SCC, men vi har også vært involvert i ad hoc-voldgifter innen engelsk, tysk og norsk rett.

Skipsfart og offshore

Vi har en ledende internasjonal maritim praksis med kunder på tvers av hele spekteret av shipping- og offshoreindustrien. Våre advokater bistår klienter med internasjonale voldgiftssaker som oppstår i anledning bygging, finansiering, drift og styring av frakt- og offshore-eiendeler, inkludert ad hoc-voldgift og voldgift under LMAA, SIAC, LCIA, HKIAC, ICC-regler.

Vi har globalt mer enn 80 advokater som tilbyr tvisteløsningstjenester til shipping- og offshoreindustrien, under engelsk, norsk og annen lovgivning. Vi er velrennomerte og kan gi en omfattende liste over aktive og tidligere saker av alle størrelser. Les mer om vår Shipping & Offshore praksis.

Entreprise

Vårt team av entreprise-spesialister gir råd innen alle faser av byggeprosjekter, både på land og innen offshore.  Vår kunnskap innenfor den kommersielle dynamikken som ligger til grunn for bygg- og anleggs-, ingeniør- og infrastruktursektorene, sammen med vår forståelse av de relevante tekniske problemene, gir oss en genuin fordel i markedet.

Vi har lang erfaring med bransjepraksis og ulike standardavtaler som NF/NTK, NS, FIDIC og Orgalime, samt EPC-kontrakter generelt, og opptrer for både arbeidsgivere og entreprenører. Vi benytter oss av denne erfaringen når vi fremstår som forkjempere for voldgiftsdomstoler i entreprisetvister over hele verden. Les mer om vår entrepriseavdeling.

Konkurranse

Tvister i det europeiske markedet påvirkes ofte av europeisk konkurranselovgivning. Vi har lang erfaring med å kombinere vår kunnskap om ulike bransjer og europeisk konkurranserett til fordel for våre kunder. Les mer om vår konkurranserettspraksis

Forsvar

Vi har lang erfaring fra forsvarsindustrien. Vårt team har lykkes med å representere kunder i store tvister med voldgiftsretten satt i ulike deler av Europa.

Immaterialrett

Vi har med hell representert klienter i en rekke voldgiftssaker angående immaterielle rettigheter og teknologi. Våre høyt kvalifiserte og dedikerte advokater har bred erfaring og forståelse for både juridiske og teknologiske områder knyttet til immaterielle rettigheter. Les mer om vår praksis for immaterielle rettigheter

M&A, Corporate

Tvister kan oppstå av ulike former for forretningskombinasjoner (M&A) samt under aksjonæravtaler og som følge av forsøk på å skille ut. Vi har lang erfaring med å representere parter i internasjonal voldgift i slike corporate-saker. Les mer om vår M&A praksis.