Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Regelverket knyttet til internasjonale handelssanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har praktisk og omfattende ekspertise på å gi råd om hvordan klienten overholder dette regelverket på tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning knyttet til tolkning og forståelse av regelverket for eksportkontroll og handelssanksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Gjennomføring av sanksjonsrisikovurderinger
 • Rådgivning knyttet til utvikling og implementering av risikobegrensende tiltak
 • Utarbeiding og implementering av compliance-program for sanksjoner og eksportkontroll
 • Opplæring av selskapets ansatte i håndteringen av sanksjons- og eksportkontrollregelverket
 • Informering om endringer i sanksjonsprogrammer og rådgivning knyttet til betydningen av slike endringer
 • Rådgivning om håndtering av sanksjonsrisiko i transaksjoner og kontrakter
 • Lisenssøknader
 • Oppfølging av mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.

Read other Sanctions Alerts

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2023

  EU adopts tenth package of sanctions on Russia

  Close to midnight on Friday 24 February, the Council reached a consensus on the tenth package of sanctions on Russia. The new sanctions coincided with the commemoration of one year since the full-scale invasion and war of aggression against Ukraine.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2023

  US and UK impose new sanctions on Russia

  Earlier today, on 24 February 2023, one year after Russia's full scale invasion of Ukraine began, the US and the UK imposed further sanctions on Russia. As of yet, no consensus has been reached on the EU's tenth package of sanctions.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll, Compliance og krisehåndtering

  2023

  Fylte Nasjonalmuseet med sanksjoner og hvitvasking på agendaen

  Under vignetten «Nye muligheter – Norge mot 2030» arrangerer Wikborg Rein fagseminarer gjennom vårt 100-årsjubileum i 2023 der vi belyser viktige temaer for næringslivet, og staker ut kursen videre. Først ut i år var sanksjoner og hvitvasking.