Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Regelverket knyttet til internasjonale handelssanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har praktisk og omfattende ekspertise på å gi råd om hvordan klienten overholder dette regelverket på tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning knyttet til tolkning og forståelse av regelverket for eksportkontroll og handelssanksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Gjennomføring av sanksjonsrisikovurderinger
 • Rådgivning knyttet til utvikling og implementering av risikobegrensende tiltak
 • Utarbeiding og implementering av compliance-program for sanksjoner og eksportkontroll
 • Opplæring av selskapets ansatte i håndteringen av sanksjons- og eksportkontrollregelverket
 • Informering om endringer i sanksjonsprogrammer og rådgivning knyttet til betydningen av slike endringer
 • Rådgivning om håndtering av sanksjonsrisiko i transaksjoner og kontrakter
 • Lisenssøknader
 • Oppfølging av mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.

Les våre siste artikler om internasjonal sanksjoner og eksportkontroll

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2020

  US amends North Korean Sanctions Regulations, imposes secondary sanctions

  Last week, the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control amended the North Korea Sanctions Regulations (31 CFR part 510, "the Regulations"). The revised Regulations implement the Treasury-administered provisions of the North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act as amended by Countering America's Adversaries Through Sanctions Act and the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020. The amendments include certain secondary sanctions, and took effect on 10 April 2020.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2020

  US imposes secondary sanctions over Nord Stream 2

  US imposes secondary sanctions over the Nord Stream 2 pipeline in Europe, currently under construction led by Russian state company Gazprom. The intention is to stop completion of the pipeline.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2019

  New US (and potential EU) sanctions on Turkey

  Turkey's military offensive in north-east Syria has led to new US primary and secondary sanctions from the US and announcements of potential future sanctions from the EU.