Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Regelverket knyttet til internasjonale handelssanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har praktisk og omfattende ekspertise på å gi råd om hvordan klienten overholder dette regelverket på tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning knyttet til tolkning og forståelse av regelverket for eksportkontroll og handelssanksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Gjennomføring av sanksjonsrisikovurderinger
 • Rådgivning knyttet til utvikling og implementering av risikobegrensende tiltak
 • Utarbeiding og implementering av compliance-program for sanksjoner og eksportkontroll
 • Opplæring av selskapets ansatte i håndteringen av sanksjons- og eksportkontrollregelverket
 • Informering om endringer i sanksjonsprogrammer og rådgivning knyttet til betydningen av slike endringer
 • Rådgivning om håndtering av sanksjonsrisiko i transaksjoner og kontrakter
 • Lisenssøknader
 • Oppfølging av mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.

Read other Sanctions Alerts

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2022

  Agreement on price cap on Russian crude oil

  Today, the fifth of December 2022, the G7 price cap policy for Russian crude oil takes effect. The price cap has been set to 60 dollars per barrel.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2022

  New EU sanctions regime on Haiti and EU Council adds sanctions violations to list of 'EU crimes'

  On 25 November 2022, the EU introduced for the first time a sanction regime on Haiti, aimed in particular at gang leaders and their financiers held responsible for the current security and humanitarian crisis in Haiti. In addition on 28 November 2022, the EU Council adopted a decision to add the violation of restrictive measures to the list of 'EU crimes'.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2022

  New Russia-related sanctions

  In light of Russia's escalating war against and illegal annexation of Ukraine, there have recently been developments to the Norway, UK and US sanctions regimes on Russia, as well as further sanctions designations from the EU, since our last update. In addition, G7 members have updated on the upcoming price cap exemption for the maritime transportation of Russian oil and oil products to third countries.