Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Regelverket knyttet til internasjonale handelssanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har praktisk og omfattende ekspertise på å gi råd om hvordan klienten overholder dette regelverket på tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning knyttet til tolkning og forståelse av regelverket for eksportkontroll og handelssanksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Gjennomføring av sanksjonsrisikovurderinger
 • Rådgivning knyttet til utvikling og implementering av risikobegrensende tiltak
 • Utarbeiding og implementering av compliance-program for sanksjoner og eksportkontroll
 • Opplæring av selskapets ansatte i håndteringen av sanksjons- og eksportkontrollregelverket
 • Informering om endringer i sanksjonsprogrammer og rådgivning knyttet til betydningen av slike endringer
 • Rådgivning om håndtering av sanksjonsrisiko i transaksjoner og kontrakter
 • Lisenssøknader
 • Oppfølging av mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.

Read other Sanctions Alerts

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2022

  Further UK and US sanctions against Russia and developments in Russian countermeasures

  Since our last update on 11 April 2022, the UK has introduced new sanctions, the US has designated additional individuals end entities, and Russia has announced developments to its counter-measures. Furthermore, the EU and US have introduced certain exemptions to its sanctions regimes relating to humanitarian activities.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2022

  Additional US, EU and UK sanctions against Russia

  In view of the gravity of the Russian aggression against Ukraine, the US, the EU and the UK have adopted additional sanctions against Russia since our previous update on 5 April 2022.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2022

  Additional US, EU and UK sanctions against Russia, and new Norwegian sanctions

  Since our update on 14 March 2022, the EU, UK and US have announced additional sanctions following Russia's continued military aggression against Ukraine. In addition, Norway has implemented much of the EU sanctions imposed in the recent months.