Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Regelverket knyttet til internasjonale handelssanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har praktisk og omfattende ekspertise på å gi råd om hvordan klienten overholder dette regelverket på tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning knyttet til tolkning og forståelse av regelverket for eksportkontroll og handelssanksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Gjennomføring av sanksjonsrisikovurderinger
 • Rådgivning knyttet til utvikling og implementering av risikobegrensende tiltak
 • Utarbeiding og implementering av compliance-program for sanksjoner og eksportkontroll
 • Opplæring av selskapets ansatte i håndteringen av sanksjons- og eksportkontrollregelverket
 • Informering om endringer i sanksjonsprogrammer og rådgivning knyttet til betydningen av slike endringer
 • Rådgivning om håndtering av sanksjonsrisiko i transaksjoner og kontrakter
 • Lisenssøknader
 • Oppfølging av mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.

Les våre siste artikler om internasjonal sanksjoner og eksportkontroll

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2021

  US imposes new sanctions on Russia

  On 15 April 2021, President Biden issued an Executive Order targeting a broad array of individuals and entities deemed by the US to be involved in malign activities directed by the Russian government.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2021

  The US prohibits transactions with 8 Chinese software applications

  On 5 January 2021, President Trump issued an "Executive Order Addressing the Threat Posed By Applications and Other Software Developed or Controlled By Chinese Companies," taking aim at makers of Chinese software applications.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2020

  Potential expansions of US sanctions on China, Nord Stream 2/TurkStream pipelines, and Turkey

  The US Congress has passed the National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 2021 (the "NDAA 2021"), and the annual defense spending bill is now pending President Trump's approval. Below, we briefly outline some key elements of the pending bill from a sanctions perspective.