Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Regelverket knyttet til internasjonale handelssanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har praktisk og omfattende ekspertise på å gi råd om hvordan klienten overholder dette regelverket på tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning knyttet til tolkning og forståelse av regelverket for eksportkontroll og handelssanksjoner
 • Sanksjonsscreening
 • Gjennomføring av sanksjonsrisikovurderinger
 • Rådgivning knyttet til utvikling og implementering av risikobegrensende tiltak
 • Utarbeiding og implementering av compliance-program for sanksjoner og eksportkontroll
 • Opplæring av selskapets ansatte i håndteringen av sanksjons- og eksportkontrollregelverket
 • Informering om endringer i sanksjonsprogrammer og rådgivning knyttet til betydningen av slike endringer
 • Rådgivning om håndtering av sanksjonsrisiko i transaksjoner og kontrakter
 • Lisenssøknader
 • Oppfølging av mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.

Les våre siste artikler om internasjonal sanksjoner og eksportkontroll

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2021

  US, UK, Canada and Switzerland further increase sanctions pressure on Belarus

  On 9 August 2021, the one year anniversary of the fraudulent presidential elections in Belarus, the US, the UK and Canada all imposed new measures aimed at the Lukashenka regime. Two days later, Switzerland imposed similar measures.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2021

  EU imposes sectoral sanctions on Belarus, updates on EU's Myanmar/Burma and Libya regimes

  Over the course of an eventful week, the EU, the US, the UK and Canada increased the sanctions pressure on Belarus considerably.

 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

  2021

  US makes changes to sanctions on Chinese military companies

  On 3 June 2021, President Biden issued a new Executive Order, making important changes to the sanctions regime aimed at companies involved with the Chinese military.