Kina

Vi har lang erfaring med å bistå norske og utenlandske virksomheter i Kina på alle nivå, fra etablering og drift til avvikling. Vi bistår også stadig flere kinesiske selskaper med utenlandsinvesteringer og internasjonal tvisteløsning.

I likhet med vår internasjonale praksis, er vi en prisvinnende leverandør av juridiske tjenester i Kina innenfor fagområder som shipping, offshore, M&A inkludert investeringer i Norge, bank- og prosjektfinansiering, energi, entreprise, og internasjonal tvisteløsning. 

Bistand i Kina 

Vårt Shanghai-kontor tilbyr juridisk bistand i Kina og bidrar med praktiske og lokale løsninger, gjerne i samarbeid med kvalifiserte lokale jurister. Vi har bistått en rekke norske virksomheter i Kina og har vært med på å løse flere juridiske utfordringer enn noen annen rådgiver på dette feltet. 

Bistand i andre land

Vi har hatt kontor i Shanghai i mer enn 16 år, noe som har gitt oss muligheten til å etablere en betydelig portefølje av kinesiske klienter. Vi bistår statseide selskaper, børsnoterte selskaper, private aksjeinvestorer og statseide investeringsfond i tillegg til et stort antall små og mellomstore bedrifter.

Vi har bistått flere kinesiske investorer i Norge enn noe annet advokatfirma, og er en totalleverandør av juridiske tjenester med kulturell forståelse og respekt. Våre erfarne kinesiske advokater sikrer god kommunikasjon med kinesiske klienter. Selv våre norske motparter verdsetter rollen våre kinesiske advokater har som brobyggere mellom kinesere og nordmenn.

Vår tilstedeværelse i viktige jurisdiksjoner som London, Brasil og Singapore har gitt oss betydelig erfaring i å bistå kinesiske klienter i andre deler av verden, i tillegg til Norge og Norden. Voldgift i London under engelsk rett har blitt en anerkjent spesialitet.