Konkurranserett

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Vi har 14 advokater som arbeider med disse rettsområdene daglig, og vi har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker.  

Konkurransereglene er i konstant utvikling og håndheves strengt av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter. Mange bedrifter opplever et stadig økende fokus fra myndighetenes side på hvordan konkurransen fungerer, på virkningen av fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner, og på aktørenes samarbeid, avtaler og praksis. Dette er grunnen til at mange bedrifter kommer til oss for å forsikre seg om at deres virksomhet drives innenfor konkurransereglenes rammer.  

Våre konkurranserettsadvokater har løpende saker overfor norske og internasjonale konkurransemyndigheter og domstolene. I tillegg til lang advokaterfaring, har våre konkurranserettsspesialister også svært nyttig erfaring fra ledende stillinger i Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan, UK Competition & Markets Authority, EFTA-domstolen, EU-kommisjonen, internasjonal advokatfirma, Økokrim og domstolene. 

Konkurranserettsadvokatene gir juridiske og strategiske råd i blant annet følgende typer saker: 

 • Konkurranserettslig vurdering av oppkjøp, fusjoner, etablering av joint ventures og andre foretakssammenslutninger. Utarbeidelse og oppfølgning av melding til Konkurransetilsynet, andre nasjonale konkurransemyndigheter og EU-kommisjonen.
 • Utforming og kvalitetssikring av distribusjonsavtaler, lisensavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler, slik at de ikke kommer i konflikt med konkurransereglene.
 • Bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid, som for eksempel markedsdeling, prissamarbeid og anbudssamarbeid. Håndtering av forholdet til konkurransemyndighetene, blant annet søknad om bøteimmunitet og bistand til foretakene ved kontroller og etterforskning fra myndighetenes side.
 • Vurdering av eksklusivitetsavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelser og annen type markedsatferd som kan utgjøre ulovlig misbruk av dominerende stilling. Rådgivning for at dominerende foretak skal tilpasse seg konkurransereglene på best mulig måte. Bistand i forbindelse med klager til konkurransemyndighetene.
 • Utarbeidelse av interne retningslinjer og rutiner for hvordan bedrifter kan unngå å bryte konkurransereglene og hvordan bedrifter skal opptre dersom de blir involvert i konkurransesaker.

Les våre siste artikler om konkurranserett

 • Konkurranserett

  2019

  Konkurranserett i medvind

  Mange av Wikborg Reins advokater ble høyt rangert i årets utgave av Legal 500 EMEA. En av dem er vår partner Mads Magnussen, som leder vårt team av eksperter innen konkurranserett og anskaffelser. Hans team er i sterk medvind om dagen, men hans bakgrunn er litt annerledes enn mange av våre andre advokater.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .

 • Konkurranserett

  2018

  Transaction tips from our competition team: Gun-Jumping

  When businesses decide to pursue a transaction they are understandably keen to complete and implement the deal as soon as possible in order to realise the anticipated synergies. However, when a deal requires clearance from one or more competition authority, there is often a prohibition on implementation pending receipt of the necessary clearances. Taking implementing steps in breach of this prohibition is called 'gun-jumping'.