Kontraktsrett og entreprise

Wikborg Rein yter fullservice tjenester innenfor kontraktsrett og entreprise. Vi rådgir og bistår et bredt spekter av klienter, herunder eiendomsutviklere, entreprenører, byggherrer, myndigheter og rådgivere.

Vårt team med spesialister er involvert i alle faser i et byggeprosjekt, helt fra anbudsfasen til bistand ved løsning av tvister i ferdigstilte prosjekter. 

Vi har bred erfaring i å organisere og implementere anbudsprosesser for både private og offentlige aktører. Skikkelig arbeid i denne fasen vil svært ofte resultere i færre kostbare tvister. Mange tvister kan unngås dersom partene blir enige om presise og klart definerte kontraktsforpliktelser. Praksis viser at det i dag er viktigere enn noensinne at parter i kontrakter oppfyller kontraktenes ofte strenge krav til kontraktsoppfølgning. 

Gitt den grunnleggende interessemotsetningen som parter i en kontrakt vil ha, kan ikke tvister alltid unngås. Vår tvistekompetanse innenfor dette området står ikke tilbake for noen, og vårt fagmiljø står i fremste rekke når det gjelder alternativ tvisteløsning, herunder mekling.

Les våre siste artikler om kontraktsrett og entreprise