Kontraktsrett og entreprise

Wikborg Rein er totalleverandør av juridiske tjenester innen kontraktsrett og entreprise. Vi bistår alle aktører innenfor området, herunder entreprenører, leverandørindustri, byggherrer, rådgivere, og offentlige myndigheter.

Vår kompetanse dekker alle faser av bygge- og utviklingsprosjekter, helt fra anbuds- og kontraktsfasen til tvisteløsning i etterkant av gjennomførte prosjekter.

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for og gjennomføring av både private og offentlige anbudsprosesser. Vi arbeider tett sammen med kompetansegruppen for Konkurranserett og anskaffelser, som er en av landets ledende innenfor sitt område.

Vi bistår jevnlig ved kontraktsforhandlinger og utforming av kontrakter, både individuelle kontrakter og eventuelle tilpasninger til standardkontrakter. Vi har også lang erfaring i å bistå under selve kontraktsgjennomføringen.

Våre advokater har omfattende erfaring med å håndtere tvister som oppstår under kontraktsgjennomføringen eller i etterkant av kontraktens avslutning, herunder bistand i forbindelse med sluttoppgjørstvister og tvisteløsning for de ordinære domstolene og voldgift.

Wikborg Reins kompetansegruppe Kontraktsrett og entreprise består av 40 høyt kvalifiserte advokater. Advokatene har betydelig erfaring både fra tradisjonell landbasert entreprise og fra leveranser til skipsfartsnæringen og offshore, nasjonalt og internasjonalt.