Kontraktsrett og entreprise

Wikborg Rein yter fullservice tjenester innenfor kontraktsrett og entreprise. Vi rådgir og bistår et bredt spekter av klienter, herunder eiendomsutviklere, entreprenører, byggherrer, myndigheter og rådgivere.

Vårt team med spesialister er involvert i alle faser i et byggeprosjekt, helt fra anbudsfasen til bistand ved løsning av tvister i ferdigstilte prosjekter. 

Vi har bred erfaring i å organisere og implementere anbudsprosesser for både private og offentlige aktører. Skikkelig arbeid i denne fasen vil svært ofte resultere i færre kostbare tvister. Mange tvister kan unngås dersom partene blir enige om presise og klart definerte kontraktsforpliktelser. Praksis viser at det i dag er viktigere enn noensinne at parter i kontrakter oppfyller kontraktenes ofte strenge krav til kontraktsoppfølgning. 

Gitt den grunnleggende interessemotsetningen som parter i en kontrakt vil ha, kan ikke tvister alltid unngås. Vår tvistekompetanse innenfor dette området står ikke tilbake for noen, og vårt fagmiljø står i fremste rekke når det gjelder alternativ tvisteløsning, herunder mekling.

Les våre siste artikler om kontraktsrett og entreprise

 • Kontraktsrett og entreprise, Bærekraft

  2021

  Hva betyr taksonomien for bygg- og eiendomssektoren?

  Til tross for at EUs Taksonomi i utgangspunktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte foretak og foretak med over 500 ansatte, vil regelverket også få betydning for aktører i bygg- og eiendomssektoren. Innsikt i hvordan næringen påvirkes av taksonomien vil derfor være av stor betydning for å allerede nå kunne tilpasse virksomheten til de nye kravene.

 • Kontraktsrett og entreprise, Restrukturering og konkurs, Korona

  2020

  Ferdigstillelse av entrepriseprosjekter under koronakrisen

  Med koronautbruddet går norsk bygg- og anleggsbransje en usikker fremtid i møte. I en bransje hvor marginene allerede er pressede, er risikoen for mislighold og påfølgende konkurs hos involverte parter stor.

 • Kontraktsrett og entreprise, Korona

  2020

  Koronaviruset: En force majeure-begivenhet i Bygg- og anleggsbransjen?

  11. mars erklærte WHO at utbruddet av koronaviruset klassifiseres som en pandemi. Som følge av den raske spredningen av viruset og stadig mer inngripende myndighetstiltak, vil trolig byggherrer og entreprenører møte utfordringer med å oppfylle sine kontraktsforpliktelser i både pågående og planlagte prosjekter.