Leverandørindustien

Sterk vekst, internasjonal suksess og rask innovasjon skaper mange utfordringer for leverandørindustrien, ikke minst i det juridiske feltet. Betydelige risikoer og usikkerhet er ofte knyttet til offshore overflaten og subsea-prosjekter. Gode verktøy for kontraktsledelse, prosjektgjennomføring og tvisteløsning, samt forståelse for de ulike risiko og avkastning er viktig.  

Vi har lang erfaring når det gjelder etablering av nye næringer i Norge og å følge norske bedrifter inn i nye markeder. Dette gir oss en betydelig og nødvendige kompetanse som er nødvendig for næring; bidra til å løse de juridiske utfordringene som offshore leverandører vil stå overfor i de kommende årene. 

Forstå risiko og avkastning
Vår brede kompetanse innenfor kontraktsrett, samt andre rettsområder, gjør oss i stand til &aring; forst&aring; den iboende risikoen og avkastningen p&aring; alle stadier i et kontraktsforhold. Vår tilnæming er rettet mot &aring; skape merverdier og redusere risiko i alle faser av et prosjekt, fra innledende forhandlinger til ferdigstillelse.</div> <div>  &nbsp;</div> <div>  <strong>Kontraktsledelse</strong></div> <div>  Offshore-kontrakter blir stadig mer komplekse, b&aring;de teknisk og hva gjelder det juridiske kontraktsmessige forholdet. Vi ser en generell trend mot strengere kontraktsmessige regimer, som for eksempel kortere tidsfrister for &aring; presentere og adressere krav. Slike l&oslash;sninger krever en solid kontraktsledelse.</div> <div>  &nbsp; Advokatene i Wikborg Rein har erfaring med komplekse kontrakter og rådgivning innen kontraktsledelse. Vi har ogs&aring; god erfaring med &aring; sette oss inn i prosjekter og f&oslash;lge prosjekter p&aring; en jevnlig basis. P&aring; den m&aring;ten kan vi bidra til &aring; unng&aring; urettmessig behandling av krav, og tvister kan unng&aring;s ved &aring; velge riktig vei fra begynnelsen.

Tvisteløsning
Vårt sterke team innen tvisteløsning har vært involvert i noen av de største og mest komplekse offshore-kontraktene og produksjonstvistene de siste &aring;rene. N&aring;r det gjelder s&oslash;ksm&aring;l, kan v&aring;re eksperter p&aring; prosedyre og voldgift h&aring;ndtere b&aring;de norske og engelske rettssaker.</div> <div>  &nbsp;</div> <div>  B&aring;de generelt og innen olje-og gassindustrien har vi sett en &oslash;kning i &oslash;nsket om &aring; l&oslash;se tvister ved voldgift og mekling. Som et resultat av dette r&aring;dgir vi n&aring; i st&oslash;rre grad ved utarbeidelse av egne tvistel&oslash;sningsklausuler samt h&aring;ndtering av ulike former for tvistel&oslash;sningsmekanismer. Gitt v&aring;r brede og omfattende erfaring, er vi i stand til &aring; h&aring;ndtere enhver form for tvist etter norsk, engelsk, brasiliansk og kinesisk lov.