M&A

Wikborg Rein har M&A- relatert rådgivning som et av sine viktigste arbeidsområder, og tilbyr førsteklasses/ bistand til klienter som vurderer kjøp eller salg av selskap eller virksomhet.

Wikborg Rein er blant Norges største og ledende aktører innen juridisk transaksjonsrådgivning, og vi har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp med noterte og unoterte selskaper. Vår internasjonale tilstedeværelse og våre tette internasjonale kontakter gjør at vi ved behov kan tilby særlig tilpasset rådgivning i internasjonale prosesser.

Vår transaksjonsbistand er teambasert, og hvert team skreddersys for å sikre nødvendig kompetanse i den enkelte transaksjon. Kjernen i teamet vil typisk bestå av en eller flere advokater med lang transaksjonserfaring og særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett. For øvrig vil teamet støttes av advokater med spesialisering innen konkurranserett, arbeidsrett og andre rettsområder etter behov. Teamets arbeid koordineres og ledes av en partner fra vår M&A-gruppe, som også vil være klientens direkte kontaktperson. Våre M&A-kunder skal oppleve vår bistand som løsningsorientert, tilgjengelig, effektiv og kompetent. Wikborg Reins kompetansegruppe innenfor M&A består av 45 høyt kvalifiserte advokater under ledelse av Ketil E. Bøe.