Leietakertilpasninger – skattemessige fallgruber


I de fleste tilfeller ønsker leietaker at det skal foretas mer eller mindre omfattende tilpasninger av leieobjektet før det overtas av leietaker. Et spørsmål som bør vurderes av utleier i slike tilfeller er hvordan leietakertilpasningene skal gjennomføres og reguleres i leiekontrakten. Hvordan dette gjennomføres og reguleres kan ha betydelige skattemessige utslag.