Problematisk begrensning av rentefradrag for eiendomsselskaper


I statsbudsjettet som ble fremlagt den 14. oktober 2013 er det inntatt forslag om rentefradragsbegrensninger som innebærer at mange eiendomsselskaper ikke får skatterettslig fradrag for samtlige rentekostnader.

Dette vil medføre et økt skattbart overskudd, og høyere skattebelastning. Anvendelsesområdet er vidt, og unntakene begrenset. Mange bør vurdere restrukturering av finansieringen og eventuelt selskaps-rettslige omstruktureringer for å unngå store økonomiske effekter. Les vårt nyhetsbrev her.

Last ned publikasjon