Diverse eiendomserverv av Eiendomsspar AS


Wikborg Rein har i løpet av våren og sommeren 2014 bistått Eiendomsspar ved ervervene av selskapene som eier Storgata 8 og Tvetenveien 11 i Oslo, samt ved ervervet av selskapet som eier Økernveien 115.

Storgata 8 er en kontor- og forretningseiendom på ca 3.000 kvm. Tvetenveien 11 er eiendommen til gamle Timms Reperbane, og er et boligprosjekt på inntil ca 8.000 kvm. dersom omregulering tillates. Økernveien 115 har en bygningsmasse på ca 20.500 kvm. og en tomt på 24,6 mål. Eiendomsspar AS eide fra før indirekte 50 % av Økernveien 115.

Wikborg Rein har bistått med forhandlingene, utforming av kjøpekontraktene og gjennomføring av transaksjonene.

De ovennevnte transaksjonene er nærmere omtalt her.

Teamet i Wikborg Rein har bestått av blant annet partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og fast advokat Trude Gran.