Vi bistod Madison ved kjøp av 59,5 % av aksjene i Statoilbygget


Wikborg Rein bistod Madison International Realty ved kjøp av 59,5 % av aksjene i Martin Linges vei 33 AS (ML 33). ML 33 eier indirekte Statoilbygget på Fornebu som leies av Statoil ASA på en 15 års leiekontrakt. 

Madison kjøpte i 2012-2013 35 % av aksjene i ML 33, og det nye kjøpet innebærer at de nå eier mer enn 90 % av aksjene i ML 33.
Bygningen er på ni etasjer fordelt på fem like lameller som er stablet på hverandre i en tilsynelatende tilfeldig konstruksjon. Totalt består bygningen av 66.800 m2 kontor og 1995 parkeringsplasser i kjelleren (51.500 m2). Bygget har fått en rekke priser på grunn av sin karakteristiske struktur.
Prisen for aksjene var ca NOK 680 millioner. Den totale Eiendomsverdien i ML 33 er konfidensiell, men var i det opprinnelige kjøpet i 2012-2013 satt til NOK 3,2 milliarder.

Madisons kjøp av 59,5 % omfatter en andel på 30,0 % som de har kjøpt fra Koksa Eiendom (tidligere IT Fornebu), og en andel på 29,5 % som er kjøpt fra forskjellige individuelle aksjonærer.
Wikborg Rein har bistått Madison med forhandlinger, avtaledokumenter, due diligence, gjennomføring m.m.
Teamet i Wikborg Rein bestod bl.a. av partner dr. juris Line Ravlo-Losvik som ansvarlig partner i samarbeid med Haakon Blaauw, Are Zachariassen, Leif Petter Madsen, Erik Leganger, Simen Klevstrand, Usman Ivar Shakar, Trude Gran, Erik Sverdrup Mår mfl.

Transaksjonen er beskrevet på flere norske og internasjonale internettsider:

See also link from NE Nyheter (Norwegian)
See also link from NE Nyheter (Norwegian)

http://www.estatenyheter.no/index.php/15-nyhter/3821-overtar-nesten-hele

See link from Property Mall.com (English)
See link from Bloomberg (English)