Vi har bistått Aberdeen Eiendomsfond


Wikborg Rein har bistått Aberdeen Eiendomsfond Norge I ved salget av kontor- og næringseiendommen Pilestredet 33 til Oslo Areal. Eiendommen består av ca. 15.000 kvm som fordeler seg over 17 etasjer og tre underetasjer. I tillegg har Eiendommen ca. 6.500 kvm parkeringsareal i de tre underetasjene. 

Transaksjonen er nærmere omtalt her:
http://www.osloareal.no/wp-content/uploads/Oslo_Areal_Kjoper_Pilestredet_33_og_Tullins_gate_2.pdf 
http://www.nenyheter.no/42157
http://www.estatenyheter.no/index.php/15-nyhter/3797-kjoper-i-sentrum

Wikborg Rein har bistått selger med forhandlingene, utforming av kontraktsdokumentasjon mv.

Teamet i Wikborg Rein har bestått av blant annet partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Jens Aas.