Update Næringseiendom 2012


Behovet for boliger i årene som kommer er stort mange steder i Norge, og vi har sett overskrifter som «Vekstkommuner må se dobbelt», «Oslo trenger 100 000 nye boliger innen 2030» og «Bergen mangler boliger til 2000 studenter».