Olje og gass

Advokatene i Wikborg Rein har solid fagkunnskap og lang erfaring med juridiske spørsmål relatert til olje- og gass-sektoren. Vi er stolte av å kunne tilby et sterkt lag advokater, med erfaring fra både myndigheter, oljebransjen og leverandørindustrien. Dette gir oss en unik innsikt i de ulike aktørenes behov, og gjør oss i stand til å gi kommersielle og løsningsorienterte råd.

Olje og gass har vært viktig for norsk identitet og industriutvikling, og er også i dag Norges største næring. Vi i Wikborg Rein er sentrale rådgivere til oljeselskaper og myndigheter, og våre advokater har ekspertkunnskap om de forhold som er viktige for olje- og gassbransjen.

Typiske eksempler på saker vi arbeider med er: 

 • Regulatoriske rammer for olje- og gassbransjen, herunder petroleumsloven, petroleumsskatteloven og konsesjonsverket
 • Samarbeid mellom deltakere i utvinningstillatelser
 • Unitiseringsforhandlinger og unitiseringsavtaler
 • Tie-in avtaler
 • Transaksjoner, herunder kjøp og salg av lisensandeler, infrastruktur og selskaper
 • Finansiering av petroleumsvirksomhet
 • Utbyggingsprosjekter, herunder FPSO-prosjekter
 • Oljeservice 
 • Skiping av gass og tariffer for gasseksport
 • Avtaler om kjøp og salg av gass
 • Prisregulering under langsiktige gassalgsavtaler og tvisteløsning (internasjonal voldgift) 
 • Seismikktransaksjoner og andre avtaler av relevans for seismikkindustrien
 • Nedstenging og fjerning av offshoreinstallasjoner