Personvernpartner - Pakkeløsning for deg med personvernsansvar

Den nye personvernforordningen (GDPR) stiller krav til at mange offentlige og private virksomheter har en egen personvernansvarlig som påser at virksomheten følger lover og regler knyttet til behandling av personopplysninger. I mange virksomheter gjør personvernombud og personvernrådgiver et omfattende arbeid for å styrke kunnskapen og lage felles kjøreregler, men det er fortsatt en rekke virksomheter som mangler kapasitet eller kompetanse til å sikre virksomhetens etterlevelse av GDPR.

Den personvernansvarlige kan være viktig bidragsyter til å styrke virksomhetens konkurransekraft. Med rett person og et godt mandat kan rollen bidra til gode prosesser, samt effektiv og lovlig datainnsamling og databruk, noe som kan bli avgjørende for fremtidig suksess. Den personvernansvarlige må gis nok ressurser og handlingsrom til at de får utført sitt arbeid på en forsvarlig måte, og det er viktig at vedkommende sitter tett på de viktigste prosessene i organisasjonen.

For å bistå den personvernansvarlige med å ta ut det fulle potensialet i rollen, har vi lansert Personvernpartner – en totalpakke for løpende støtte og veiledning. Dette er et tilbud til virksomheter som ønsker økt kompetanse i det daglige personvernarbeidet eller har kapasitetsutfordringer knyttet til personvern.

Personvernpartner tilbys til en forutsigbar, håndterbar og skalerbar kostnad, slik at våre personvernseksperter kan være en one-stop-shop for praktisk og relevant rådgivning for alle med personvernansvar i sin virksomhet.

Tilbudet omfatter: 

  • Diskusjonspartner ved opprettelsen av et personvernombud/stilling med ansvar for GDPR
  • Fast kontaktperson som er løpende tilgjengelig 
  • Verktøy og maler som trengs for å fylle rollen som personvernombud og for å få på plass tilfredsstillende internkontroll
  • Løpende rådgivning innenfor en fast avtalt ramme
  • Oppdateringer og kurs for personvernombud og andre med ansvar for personvern i virksomheten
Våre personvernpartnere

Gjennom Personvernpartner vil virksomheten få rådgivning fra et av Norges fremste og mest allsidige advokatteam på personvern og GDPR, med advokatene Line Coll og Gry Hvidsten i spissen. De er blant få som både har den faglige ekspertisen og praktisk erfaring knyttet til tilpasning og implementering av GDPR. Coll og Hvidsten har i årevis bistått norske og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat sektor med problemstilling knyttet til personvern, digitalisering og IT. Equinor har hatt glede av dem begge som internadvokater med spesialkompetanse innenfor disse fagområdene.

For mer informasjon om Personvernpartner, ta kontakt med Line eller Gry