Restrukturering, konkurs og insolvens

Vår kompetansegruppe for restrukturering, konkurs og insolvens har bred kompetanse og erfaring innen bistand til alle typer av bedrifter, leverandører, banker og kredittinstitusjoner som er involvert i økonomiske krisesituasjoner.

Vår viktigste oppgave i enhver restrukturering, gjeldsforhandling eller konkurs, er å bidra til å avklare situasjonen med høy effektivitet og maksimal bevaring av verdier. Wikborg Rein har deltatt i et flertall av de større restruktureringsprosessene og konkursene innen offshore og supply som har funnet sted i Norge de siste 25 år, enten som representant for bedriften, dens eiere, på vegne av betydelige kreditorer så som banker og medkontrahenter eller som bostyrer.

I disse prosessene har vi både utviklet og kvalitetssikret gode løsninger fra et insolvensrettslig perspektiv. Insolvens er betegnelsen på en situasjon der en opplever problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser, og betalingsvanskelighetene ikke er av forbigående art. Insolvens kan ofte misforstås som et synonym for konkurs, men dette er feil. Insolvens er en forutsetning for å kunne åpne konkurs. Målet er å optimalisere mulighetene for hel eller delvis videre drift ved restruktuering.

Vårt team består av ca. 20 dyktige medarbeidere. Vi legger stor vekt på å sette sammen unike team som har en faglig og erfaringsmessig sammensetning som sikrer kreative og effektive løsninger.

Vi har utviklet en informasjonsside for konkursboer hvor advokater fra Wikborg Rein er oppnevnt som bostyrere, se nedenfor.