Restrukturering, konkurs og insolvens

Vår kompetansegruppe for restrukturering, konkurs og insolvens har bred kompetanse og erfaring. Vi bistår alle typer bedrifter, leverandører, banker og kredittinstitusjoner som opplever økonomiske krisesituasjoner.

Vårt team er topprangert (Tier 1) i Legal 500 og Chambers and Partners. Vi bistår jevnlig i de største nasjonale og internasjonale restruktureringene og konkursene med tilknytning Norge – enten som representant for bedriften, dens eiere, på vegne av betydelige kreditorer som banker og medkontrahenter, eller som rekonstruktør eller bostyrer.

Vårt team består av cirka 20 dyktige medarbeidere. Vi vektlegger å sette sammen unike team med en faglig sammensetning og erfaring som sikrer kreative og effektive løsninger. Vårt mål er å maksimere verdiene for våre klienter gjennom restrukturering eller konkurs.

Er du berørt av en konkurs? 

Vi har utviklet en informasjonsside for konkursboer hvor advokater fra Wikborg Rein er oppnevnt som bostyrere, se nedenfor. 


Et utvalg av sentrale saker der vi har bistått

DOF
Vi var rådgiver til 15 nasjonale og internasjonale sikrede långivere ved restruktureringen av offshore selskapet DOF ASA og datterselskaper. Restruktureringen omfattet totalt ca. NOK 23 mrd i rentebærende gjeld, hvorav omtrent NOK 6 mrd ble konvertert til egenkapital. Restruktureringen innbefattet også rekonstruksjon.

Solstad Offshore
Vi var rådgiver til offshore selskapet Solstad Offshore ASA ved restruktureringen av Solstad Offshore ASA og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet totalt ca. NOK 35 mrd i rentebærende gjeld til mer enn 20 nasjonale og internasjonale långivere, hvorav omtrent NOK 10 mrd ble konvertert til egenkapital.

Norwegian
Vi var rådgivere til en rekke obligasjonseiere ved restruktureringen av flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet ca. NOK 60 mrd i rentebærende gjeld. Restruktureringen innbefattet også rekonstruksjon.

Emergy
Vi var rådgiver til Emergy ASA ved restruktureringen av vindkraftselskapet Emergy ASA og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet totalt ca. NOK 3 mrd i gjeld fordelt på en rekke obligasjonslån og bilaterale lån.

Dolphin Drilling
Vi var rådgiver til drillingselskapet Dolphin Drilling ASA ved håndteringen av selskapets insolvens. Selskapets gjeld utgjorde ca. USD 600 millioner.

Borr Drilling
Vi var rådgivere til en rekke sikrede långivere ved restruktureringen av drillingselskapet Borr Drilling og dets datterselskaper. Restruktureringen omfattet ca. NOK 20 mrd i rentebærende gjeld.


"They are the best when it comes to running restructuring processes in the right direction. The most important thing is that they do the job fast, faster than everyone else."