Er du arbeidstaker i en virksomhet som har gått konkurs?

Dersom du mener å ha utestående (ubetalte) lønn og/eller feriepengekrav kan du melde ditt krav i konkursboet. Kravet vil som hovedregel dekkes under den statlige lønnsgarantiordningen, og er i utgangspunktet et prioritert krav, jf. dekningsloven § 9-3.

Trykk her for å komme til NAV Lønnsgaranti sine informasjonssider om arbeidstakeres stilling i blant annet konkurs.

Trykk her for å komme til NAV A-skjema, som må fylles ut i forbindelse med at man melder et krav om dekning av lønn og/eller feriepenger i konkursboet.

Kravet, inkludert utfylt NAV A-skjema, kan sendes til

[Navn på konkursbo]
Postboks 1513 Vika
0117 Oslo

Ved spørsmål bes du om å henvende deg til konkursboet på konkurs@wr.no.