Restrukturering og konkurs

Vår kompetansegruppe for restrukturering og konkurs har bred kompetanse og erfaring innen bistand til alle typer av bedrifter, leverandører, banker og kredittinstitusjoner som er involvert i økonomiske krisesituasjoner.

Vår viktigste oppgave i enhver restrukturering, gjeldsforhandling eller konkurs, er å bidra til å avklare situasjonen med høy effektivitet og maksimal bevaring av verdier. Wikborg Rein har deltatt i et flertall av de større restruktureringsprosessene og konkursene innen offshore og supply som har funnet sted i Norge de siste 25 år, enten som representant for bedriften, dens eiere, på vegne av betydelige kreditorer så som banker og medkontrahenter eller som bostyrer.

I disse prosessene har vi både utviklet og kvalitetssikret gode løsninger fra et insolvensrettslig perspektiv. Målet er å optimalisere mulighetene for hel eller delvis videre drift.

Vårt team består av ca. 20 dyktige medarbeidere. Vi legger stor vekt på å sette sammen unike team som har en faglig og erfaringsmessig sammensetning som sikrer kreative og effektive løsninger.