Restrukturering og konkurs

Wikborg Reins kompetansegruppe for restrukturering og konkurs har bred kompetanse og erfaring innen bistand til alle typer av bedrifter og organisasjoner som er involvert i økonomiske krisesituasjoner. Vi bistår bedriften selv, dens ledelse, eiere, långivere, låntakere, leverandører, kunder ansatte eller andre enkeltkreditorer.

Vår viktigste oppgave i enhver sak, uavhengig om den løses i utenomrettslige forhandlinger om restrukturering av virksomheten, med gjeldssaneringer, i gjeldsforhandlinger eller i konkurs, er å bidra til å avklare enhver krisesituasjon med høy effektivitet og maksimal bevaring av verdier for vår klient. Wikborg Rein har deltatt i et flertall av de større restruktureringsprosessene som har funnet sted i Norge de siste 25 år, enten som representant for bedriften selv, dens eiere, eller på vegne av betydelige kreditorer så som banker og medkontrahenter.

I disse prosessene har vi både utviklet og kvalitetssikret gode løsninger fra et insolvensrettslig perspektiv, men også vært i stand til å skreddersy løsningene til den aktuelle bransje gjennom å benytte våre spesialister på det konkrete virksomhetsområde som medspillere. Målet er å optimalisere mulighetene for hel eller delvis videre drift med suksess. Gjennom vår kontinuerlige involvering i de fleste slike prosesser har vi også opparbeidet et tillitsforhold til de sentrale aktører i det norske kredittmarkedet og næringslivet for øvrig. Tillit og forutberegnelighet vil alltid lette arbeidet med å finne gode løsninger.

Vår faglige forankring og vårt engasjement gjennom foredrag, tidsskriftartikler og innsats på Universitetene gjør at vi alltid er på høyde faglig sett innenfor våre spesialfelt. Vårt team består av ca. 30 dyktige medarbeidere, som i tillegg til den generelle basiskompetansen alle har sine ulike spesialiteter. Vi legger stor vekt på å sette sammen unike team som har en sammensetning som sikrer kreative og effektive løsninger.