Shipping Offshore

Wikborg Reins kompetansegruppe for Shipping Offshore er en ledende internasjonal aktør og tilbyr rådgivning innen alle typer offshore-, sjø- og transportrettslige spørsmål. Vi er totalleverandør av juridiske tjenester til shipping- og offshorebransjen og har bistått på en rekke prosjekter knyttet til bygging, finansiering, drift og management av skip, rigger og offshoreinstallasjoner. Vi bistår også jevnlig i oppdrag knyttet til havarier samt energi- og sjøforsikringskrav.

Våre klienter er ledende aktører i norsk og internasjonal shipping og offshore industri som benytter vår kompetanse som et ledd i sin forretningsutvikling. Vår unike kombinasjon av inngående bransjekunnskap og erfaring gjør at vi kan levere løsningsorientert og forretningsmessig rådgivning som møter de utfordringer shipping- og offshorebransjen står overfor i dagens marked.

Vi legger stor vekt på å skape merverdi til våre klienters forretningsaktiviteter gjennom dagsaktuell kommersiell rådgivning og løsninger tilpasset endrede markedsforhold. Mange av våre partnere regnes som nøkkelspillere i bransjen og har opparbeidet stor tillit hos våre klienter, noe som gjenspeiles i en rekke styreverv hos ledende rederier, verft og sjøforsikringsselskaper.

Som eneste norske advokatfirma har vi utviklet og etablert et betydelig engelsk rett team. Dette gjør oss i stand til å sette sammen individuelt tilpassede team bestående av kompetanse fra flere jurisdiksjoner slik at vi best mulig kan bistå i komplekse internasjonale transaksjoner, finansiering, tvisteløsning og havarioppdrag. Wikborg Rein kan som det eneste norske advokatfirma bistå ved tvister for domstolene i Norge, England og Singapore.

Wikborg Reins Shipping Offshore gruppe ledes av Gaute Gjelsten og Øyvind Axe. Gruppen består av mer enn 70 høyt kvalifiserte advokater organisert i spesialistteam innen blant annet globale offshoreprosjekter, tvisteløsning og et globalt Emergency Response Team.

I tillegg til våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe, er vi etablert i Brasil gjennom en allianse med det anerkjente advokatfirmaet Vieira Rezende.

Internasjonal anerkjennelse
Wikborg Rein er topprangert av Chambers & Partners, Legal500 og andre ledende ratingbyråer. I 2011 ble vi kåret til "Lloyd’s List Asia Maritime law firm of the Year" og er i 2013 blant annet også nominert til "Lloyds List Martitime Law Firm of the year – Global awards".

Vi har i tillegg blitt nominert til en rekke internasjonale utmerkelser de senere år, i hard konkurranse med verdens ledende advokatfirmaer:

• Seatrade: Asia Maritime Law firm of the year (2011, 2012, 2013)
• Asian Legal Business: SEA Shipping Law Firm of the Year ( 2011, 2012 and 2013),
• China Legal Business: Shipping Law Firm of the Year, 2013.