Møt våre nye partnere i siste utgave av Shipping Update


Møt våre nye partnere, Birgitte Karlsen i London og Siri Wennevik i Singapore, i vår nyeste Shipping Update.

I vår siste Shipping Update, som ble publisert i forbindelse med Nor-Shipping i Oslo i juni 2013, kan du lese intervjuer med våre nye partnere i Singapore og London.

Updaten tar ellers for seg temaer som f.eks. finansieringstrender for store skips- og offshoreprosjekter, juridiske utfordringer ved bruk av selgerkreditt, salg av annenhånds fartøy, endringene i den kinesiske skipsbyggingsindustrien samt nye dommer fra det engelske rettssystemet.

 

Last ned publikasjon