Shipping Offshore Update


Denne utgaven av Shipping Offshore Update tar for seg både finansiering og rettstvister innen shipping offshore-industrien.

Her er artikler om shipping offshore-finanisering i Kina, quiet enjoyment letters, alternativ tvisteløsning og sikring av bevismateriale ved ulykker. Du finner også artikler om skatt og LNG samt intervjuer med Wikborg Reins nye ansikter i Japan og Singapore.

Last ned Updaten her.