Skatterett

Vår skattegruppe bistår klienter med alle skatt- og avgiftsspørsmål, med hovedfokus på næringsbeskatning, selskapsbeskatning og skattetvister/prosedyre.

Vi bistår med:

  • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper og næringsdrivende
  • Skatt og avgift ved transaksjoner, restrukturering av selskaper, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak, herunder earn out mekanismer
  • Skatt og avgift for internasjonale konsern, ut-/innflytting av virksomhet, cross-border virksomhet, shipping og offshore med videre
  • Etablering av eierstrukturer for formuende privatpersoner, generasjonsskifte mv.
  • Bistand i tvister med skattemyndighetene, inkludert klagesaker og rettssaker i skatte- og avgiftssaker
  • Særbeskatningsregimer, slik som petroleumsbeskatning, rederibeskatning og kraftbeskatning
  • Skatt og merverdiavgift knyttet til næringseiendom 

Skattegruppen besitter betydelig og variert kompetanse, og det enkelte oppdrag bemannes med den/de i gruppen som har best forutsetninger for optimal håndtering. Vi jobber tett sammen med de øvrige gruppene våre på alle saker hvor skatt og avgift kan være relevant.

Les våre siste artikler om skatterett