Skatterett

Wikborg Reins skattegruppe utfører oppdrag innenfor alle skatte- og avgiftsrettsområder med hovedfokus på næringsbeskatning, selskapsbeskatning og prosedyre.

Skattegruppen har også spisskompetanse som gir grunnlag for å rådgi i regnskapsrettslige spørsmål, ikke minst  regnskapsspørsmål som oppstår ved transaksjoner (fusjoner, fisjoner, oppkjøp mv.), nærstående transaksjoner og overskuddspolitikk.

Vi bistår med:

  • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper/næringsdrivende/stiftelser mv.
  • Transaksjoner, restrukturering av selskaper, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak.
  • Etablering av internasjonale konserner, ut-/innflytting av virksomhet, cross-border-avtaler, utforming av internasjonale finansierings- og avkastningsløsninger mv
  • Utforming av langsiktige eierstrukturer for formuende privatpersoner/familier arveavgiftsspørsmål, generasjonsskifte mv.
  • Utforming og oppfølging av klager over ligningsavgjørelser og prosedyre for alle rettsinstanser utgjør en viktig del av vår virksomhet.

Vi har mange shipping-, offshore- og kraftklienter, og arbeider derfor mye med de særreglene som gjelder for disse bransjene, som petroleumsbeskatning, rederibeskatning og kraftverksbeskatning.

Skattegruppen består av 4 partnere og 6 faste advokater/fullmektiger (i Bergen og Oslo). Gruppen besitter betydelig og variert kompetanse. Det enkelte oppdrag bemannes med den/de i gruppen som har best forutsetninger for optimal håndtering. Vi søker i enhver sammenheng å kombinere detaljert kunnskap om skattereglene med planleggingsfokusert rådgivning, slik at klienten får de mest optimale skatteløsningene. Med den betydelige og varierte skattekompetanse gruppen har, kombinert med bevisst allokering av saker til den/de som er best egnet til å levere best, sikres både høy kvalitet og effektivitet i den leveranse som gis.