Teknologi- og IT-rett

Anskaffelse, forvaltning og bruk av teknologi reiser en rekke praktiske rettslige spørsmål som spenner over et stort og uensartet område. Her finner vi bl.a. IT-kontrakter, personvern, informasjonssikkerhet og rettslige spørsmål i tilknytning til elektronisk samhandling, men inn under området faller også bistand i forbindelse med avtaler om eierskap og utnyttelse av teknologi i vid forstand. Våre advokater har lang erfaring og tung kompetanse, og bistår våre klienter med både juridisk og strategisk rådgivning innenfor alle disse områdene.

Informasjonsteknologi og andre teknologiløsninger utgjør ryggraden i moderne næringsvirksomhet og er gjerne tett integrert med virksomhetens forretningsprosesser. Det er derfor ikke bare anskaffelse av teknologien som skaper rettslige utfordringer. Også de valg som fattes med hensyn til bruken av den kan få rettslige konsekvenser.

Vi bistår våre klienter bl.a. med å utrede rettslige krav som har betydning for drift og bruk av IT-løsninger for å sikre at løsningen som anskaffes ikke bare er praktisk hensiktsmessig, men at den også understøtter og oppfyller de rettslige krav som er relevante for virksomheten. Vi har også betydelig kompetanse og erfaring med hensyn til å vurdere hvorledes tekniske løsninger kan bidra til å oppfylle rettslige krav, bl.a. innenfor personvern- og informasjonssikkerhets¬området, herunder eventuell bruk av elektronisk signatur og krypteringsteknologi.

I forbindelse med teknologianskaffelser bistår vi derfor i alle faser; herunder med identifisering av rettslige krav som er relevante for anskaffelsen, planlegging av anskaffelsesprosessen, utarbeidelse av avtaler mv, forhandlinger, bistand i forbindelse med kontraktsgjennomføring og, når det er nødvendig; med tvisteløsning.

Innenfor personvernområdet bistår vi også med løpende rådgivning, meldinger og konsesjons-søknader, databehandleravtaler og spørsmål om overføring av personopplysninger til utlandet, samt med klagesaker, og har opparbeidet betydelig erfaring innenfor en rekke ulike bransjer.

Vi har også betydelig erfaring med internasjonale relasjoner, og bistår både norske og utenlandske virksomheter med tilrettelegging av teknologirettet virksomhet i Norge.

Våre advokater er blant de ledende på området og er anerkjent i internasjonale rangeringer. Flere av våre advokater har tidligere erfaring fra lovarbeid og forskning. Vi legger særlig stor vekt på faglig kvalitet.