Juridisk bistand – finansiering

Vår finansieringsgruppe består av flere partnere og andre advokater som spesialiserer seg på ulike former for finansiering, herunder oppkjøpsfinansiering, ulike former for "asset financing", prosjektfinansiering og alminnelig selskapsfinansiering, inkludert restrukturering av slike prosjekter.

De rådgir jevnlig norske og utenlandske investeringsbanker, banker og finansinstitusjoner, "direct lenders", private equity fond og deres porteføljeselskaper, noterte og unoterte selskaper og andre markedsaktører med strukturering, fremforhandling, dokumentering og gjennomføring av ulike typer finansieringstransaksjoner, herunder "public to private-transaksjoner" og IPO-finansieringer.

Gruppen spesialiserer seg på alle former for transaksjons- og finansieringsstrukturer brukt i denne type saker, herunder forskjellige typer av bankfinansiering, "direct lending", PIK-lån og utstedelse av obligasjoner (inkludert super senior-strukturer, pari passu-strukturer og senior/junior-strukturer som kombinerer ovennevnte typer og andre former for finansiering).

Teamet anses ledende i det norske markedet, holder seg oppdatert når det gjelder alle trender for slik finansiering, og samtidig som det håndterer de rettslige aspektene, er det kjent for å holde tett øye med- og forstå de kommersielle aspektene ved transaksjonen.

Les våre siste artikler om finansiering

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Restrukturering og konkurs, Finansiering, Korona

  2020

  Midlertidig lov om rekonstruksjon av virksomheter

  Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet foreslo den 15. april 2020 å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe ellers levedyktige bedrifter gjennom koronakrisen. Endringene foreslås inntatt i en egen midlertidig lov om rekonstruksjonsforhandlinger. Vi vil i dette nyhetsbrevet kort redegjøre for hovedinnholdet i denne midlertidige loven.

 • Finansiering, Korona

  2020

  Nærmere regler om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

  Finansdepartementet fastsatte i dag, 27. mars, forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Loven inneholdt som vi har påpekt en rekke uklarheter. Derfor er det gledelig å se at disse uklarhetene stort sett er avklart gjennom forskriften.