Skatterett

Vår skattegruppe bistår klienter med alle skatt- og avgiftsspørsmål, med hovedfokus på næringsbeskatning, selskapsbeskatning og skattetvister/prosedyre.

Vi bistår med:

  • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper og næringsdrivende
  • Skatt og avgift ved transaksjoner, restrukturering av selskaper, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak, herunder earn out mekanismer
  • Skatt og avgift for internasjonale konsern, ut-/innflytting av virksomhet, cross-border virksomhet, shipping og offshore med videre
  • Etablering av eierstrukturer for formuende privatpersoner, generasjonsskifte mv.
  • Bistand i tvister med skattemyndighetene, inkludert klagesaker og rettssaker i skatte- og avgiftssaker
  • Særbeskatningsregimer, slik som petroleumsbeskatning, rederibeskatning og kraftbeskatning
  • Skatt og merverdiavgift knyttet til næringseiendom 

Skattegruppen besitter betydelig og variert kompetanse, og det enkelte oppdrag bemannes med den/de i gruppen som har best forutsetninger for optimal håndtering. Vi jobber tett sammen med de øvrige gruppene våre på alle saker hvor skatt og avgift kan være relevant.