Ny hvitvaskingslov - praktiske problemstillinger

Regjeringen har lagt frem forslag til ny hvitvaskingslov for implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Regelverket er allerede implementert i EU, og vi forventer at ny lov vil kunne tre i kraft i Norge allerede sommeren 2018.

Vi går gjennom hva den nye loven innebærer for norske finansforetak. I tillegg får du en presentasjon av hvordan ny teknologi kan forenkle og effektivisere etterlevelsen av regelverket.

Dato fra:
25.04.2018 11:30
Dato til:
25.04.2018 13:00
Hvor:
Oslo

 

Lunsj fra 11.30, programmet starter kl 12. 


  PROGRAM:
 
 

Introduksjon – Christoffer Bergene, Wikborg Rein

   
 

Ny hvitvaskingslov – praktiske implikasjoner for finansforetak
Med ny hvitvaskingslov vil det stilles strengere krav til foretakenes risikovurdering av egen virksomhet og rutiner for etterlevelse av regelverket. Vi ser nærmere på hva som er nytt og hvordan foretak underlagt loven bør forberede seg på ny hvitvaskingslov. Innlegg fra Kristine Frivold Rørholt i Wikborg Rein.  

   
  Identifisering av kunder – digital løsning i sikte
Som en del av kundetiltakene etter hvitvaskingsloven skal foretakene bekrefte kundens identitet. Legitimering er i dag en prosess som i stor grad håndteres manuelt, noe som i praksis ofte er en tidkrevende prosess. Prosessen egner seg imidlertid godt for digitale løsninger: Ny teknologi fjerner behovet for personlig oppmøte og bekreftede kopier. Ved hjelp av en smarttelefon og pass kan man legitimere seg hjemmefra. Løsningen er internasjonal, sikker og enkel i bruk. Representanter fra DNB IDmee presenterer denne helt nye løsningen.
   
 

Q&A – fasilitert av Christoffer Bergene, Wikborg Rein

 
     
 

 Kristine Frivold Rørholdt 
Senioradvokat
Wikborg Rein

 Susanne Munch Thore
Partner
Wikborg Rein

 Christoffer Bergene
Specialist Counsel
Wikborg Rein

 
     
 

 Andreas Flatnes Nuntun
Sales Consultant
IDmee

 Inger Lodding Broberg
Prosjektleder
IDmee

 Jannicke Birkevold
CEO
IDmee