EU-USA frihandelsavtale (TTIP) - Konsekvenser for norsk næringsliv

Sammen med kommunikasjonsbyrået Kreab Gavin Anderson har vi gleden av å invitere deg til frokostseminar torsdag 21. mai kl. 08.30.

Dato fra:
21.05.2015 08:30
Dato til:
21.05.2015 10:30
Hvor:
Oslo

STED. Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas pl. 1, 9. etg.

Påmeldingsfrist er 12. mai.

PROGRAM:

 

 

08.00-08.30

 

Registrering og frokost

08.30-08.35

 

Åpning

08.35-09.00

 

EU-USA handelssavtale (TTIP)

 

 

 • Generelt om avtalen 
 • Den politiske prosessen 
 • Viktigheten av en avtale 
  • Sebastian Remøy, Kreab Brussel
 • Betydning for andre handelsavtaler - særlig EØS og WTO
  • Øyvind Andersen, Wikborg Rein

09.00-09.30

 

Betydningen for Norge av en avtale og konsekvensene av å stå utenfor

 

 

 • Sett fra myndighetenes side:
  • Lars Erik Nordgaard, Næringsråd ved den norske EU delegasjonen, Brussel
 • Sett fra næringslivets side:
  • Tore Myhre, NHO Avdelingsdirektør Internasjonalisering og europapolitikk

09.30-10.20

 

 

PANELDEBATT (moderert av Sturle Lyberg):
Konsekvenser for norsk næringsliv: landbruk og fiskeri

 

 

 • Sebastian Remøy, Kreab
 • Lars Erik Norgaard, EU-delegasjonen
 • Tore Myhre, NHO
 • Grunde Bruland, Wikborg Rein
 • Kristin Alnes, Fagsjef samfunnskontakt og industri FHL 
 • Arne Ivar Sletnes, Fagsjef Næringspolitikk og internasjonale spørsmål Norsk Landbrukssamvirke

 10.20-10.30

 

 Oppsummering og kommentarer

 

 

 • Jonn Ola Sørensen, Wikborg Rein
 • Sturle Lyberg, Kreab Oslo

FOREDRAGSHOLDERE:

Sebastian Remøy
Leder av Public Affairs i Kreab (worldwide) og leder av Trade & Competition ved Kreab i Brussel. Tidligere ved EFTA-sekretariatet koordinerte han EFTAs samarbeid med EU om strategien for det Indre Marked, Lisboa-strategien, EØS utvidelse og institusjonelle reformer. Han har også vært handelsrådgiver ved USAs ambassader i London og Oslo, arbeidet med EU-relaterte saker i Kongressen i USA og var ansatt ved Center for Strategic and International Studies i Washington.

Øyvind Andersen
Senioradvokat og del av Wikborg Reins fagområde for Konkurranse og anskaffelser. Tidligere arbeidet i Konkurransetilsynet og med EØS-avtalen i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. Bistår hovedsakelig innen konkurranserett, EU/EØS-rett og internasjonal handelsrett.

Lars Erik Nordgaard
Jobbet i EFTA-sekretariatet da Norges forhandlinger om EØS-avtalen ble satt i gang i 1989, har i ettertid vært innom både Det internasjonale pengefondet (IMF), EFTA-sekretariatet i Genève og Nærings- og handelsdepartementet. Jobbet som direktør for EFTA-sekretariatets koordineringsavdeling i Brussel til desember 2012 da han tiltrådte stillingen som næringsråd ved EU-delegasjonen i Brussel.

Tore Myhre
Myhre er avdelingsdirektør for NHOs avdeling for internasjonalisering og europapolitikk. Avdelingen arbeider blant annet med handelspolitikk, handelsfremme og EØS-spørsmål. Har tidligere vært nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel, direktør i EFTA i Geneve og arbeidet med EØS-spørsmål for EFTA i Brussel.

Grunde Bruland
Partner og leder av Wikborg Reins fagområde for Fiskeri og Havbruk. Har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.

Kristin Alnes
Alnes er Fagsjef for samfunnskontakt og industri i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og har også en førende rolle i "Sjømatalliansen" som ble dannet i august 2014 av Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidsråd og Fiskebåt.

Arne Ivar Sletnes
Fagsjef for Næringspolitikk og internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, arbeidet tidligere i Landbruks- og matdepartementet og har lang erfaring innen internasjonalt samarbeid om skog- og miljøpolitikk. Ledet sekretariatet for Forest Europe, den europeiske skogpolitiske samarbeidsprosessen, og har hatt ulike lederstillinger ved Norsk institutt for jord- og skogkartlegging.

Jonn Ola Sørensen
Partner og leder av Wikborg Reins fagområde for Konkurranse og anskaffelser, som omfatter EU/EØS-rett. Tidligere juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Bistår hovedsakelig innen konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett.

Sturle Lyberg
Managing Partner i Kreab Oslo. Tidligere journalist, sjefredaktør og adm. direktør i flere dagsaviser. Arbeidet i kommunikasjonsbransjen siden 1993, blant annet som Partner i Geelmuyden.Kiese, kommunikasjonsdirektør i BBS og Norway Seafoods og Senior Partner / Managing Partner i Kreab.