Frokostseminar i Bergen: Sale lease back-transaksjoner

Vi gir deg hovedlinjer i hvordan en sale lease back-transaksjon bør struktureres, forberedes og gjennomføres.

Dato fra:
08.09.2016 08:30
Dato til:
08.09.2016 10:00
Hvor:
Bergen

Frokost serveres fra kl 08.00

Salg og tilbakeleie (sale leaseback) av selskapets eiendom er en god måte å frigjøre både kapital og fokus til selskapets kjernevirksomhet på. Samtidig egner transaksjoner som bygger på salg og tilbakeleie seg godt for finansielle eiendomsinvestorer, syndikater mv.Sale leaseback transaksjoner vil på den ene siden kunne sikre at selskapet som leietaker fremdeles kunne disponere og ha kontroll over eiendommen i tråd med det som er viktig for selskapets drift - også langt frem i tid, mens selskapet på den annen side vil kunne dra nytte av at eiendommen med leiekontrakten fremstår som et attraktivt investeringsobjekt for eiendomsinvestorer.

En vellykket sale leaseback transaksjon krever imidlertid at leiekontrakten er strukturert riktig og at kjøpekontrakten er tilpasset transaksjonens særpreg.

I dette frokostseminaret vil vi blant annet gå inn på leiekontraktsutforming, med basis i den nye leiekontraktsmalen som ble lansert i juni 2016, og på sentrale punkter i kjøpekontrakten.

Vel møtt til en faglig start på høsten!

 

FOREDRAGSHOLDERE:

        

 


OSLO
6. september, kl. 08.30-10.00 
Wikborg Reins lokaler
Kronprinsesse Märthas pl. 1, 9.etg

BERGEN
8. september, kl. 08.30-10.00
Grand Selskapslokaler
Nedre Ole Bulls plass 1