Velkommen til Havbruksrettsdagen 20. mai

Fiskeri- og havbruksrettsgruppen i Wikborg Rein ønsker å gjenta suksessen og inviterer til årets seminar om Havbruksrett. Temaet for årets seminar er landbaserte anlegg, og ulike rettslige problemstillinger knyttet til utvikling av slike anlegg.

Dato fra:
20.05.2015 12:00
Dato til:
20.05.2015 16:00
Hvor:
Bergen

Seminaret er gratis og åpent for alle, men er spesielt relevant for deg med juridisk kompetanse og interesse for havbruksnæringen.

STEDGrand selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass 1

 Seminaret vil bli søkt godkjent som etterutdanning for advokater.

Vi er stolte av å kunne presentere følgende foredragsholdere:

Anne Hvistendahl, Head of Foods & Seafood, DNB Bank ASA.
"Finansiering av havbruksvirksomhet – sjø og land".

Jens Christian Holm, Direktør Kyst- og havbruksavdelingen, Fiskeridirektoratet.
"Laks på land. Om forslaget til egen type tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørettoppdrett i sjøvann".

Rune Tjøsvoll, Seniorrådgiver, Mattilsynet.
"Landbasert oppdrett av laks og ørret – fiskehelse og fiskevelferd"

Egil Hauge, Prosjektleder, Fylkesmannen i Hordaland.
"Arealkonsekvenser av landbaserte oppdrettsanlegg"

Bjørn Sørgård, Partner i Kyllingstad Kleveland
"Oppsummering av rettslige problemstillinger for landbasert matfiskoppdrett"

Kontakt  Maria Myrhaug mmk@wr.no/55 21 52 77 ved evt. spørsmål.