Havbruksrettsdagen 2016

Vi ønsker å invitere deg til årets Havbruksrettsdag. Tema for dagen er regelverket for lakselus og håndteringen av dette.

Dato fra:
25.05.2016 12:30
Dato til:
25.05.2016 16:00
Hvor:
Bergen

 Sted: Grand Selskapslokaler
 


Enkel servering fra 16.00-17.30 

 

FOREDRAGSHOLDERE:

 

Halfdan Mellbye, advokat (H) og partner, Advokatfirmaet  Steenstrup  Stordrange AS
"Oversikt over regelverket for lus, tiltaksgrenser, maksimumsgrenser, tvungen avlusning og brakklegging"

 

Annichen Kongsvik Sæteren, rådgiver avdeling fisk og sjømat, seksjon fiskehelse og fiskevelferd,
Mattilsynets hovedkontor
"Biomassereduksjon for å oppnå etterlevelse av lakselusregelverket, erfaringer så langt"

 

Dr. Jon Petter Rui, Professor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
"Selvinkrimineringsvern ved inspeksjoner mv. fra forvaltningen, skranke for bruk av opplysninger"

 

Grunde Bruland, advokat og partner, Wikborg Rein
"Bruk av tvangsmulkt ved håndhevelse av regelverk for lakselus"

 

Julie Døvle Johansen, Havmiljørådgiver, WWF
"Lakselus og andre utfordringer for oppdrettsnæringen, kan grønne konsesjoner hjelpe?"

 

Seminaret er gratis og åpent for alle, men er spesielt relevant for deg med juridisk kompetanse og interesse for havbruksnæringen.

Seminaret vil bli søkt godkjent som etterutdanning for advokater.