TMT IP forum- Førpremiere på ny SSA

Statens standardavtaler for it-anskaffelser (SSA) er høsten 2014 under revisjon. Det er nedsatt en prosjektgruppe som ledes av Difi, og en referansegruppe med deltakere både fra kunde- og leverandørsiden som deltar aktivt i arbeidet. Wikborg Rein ved partner Rolf Riisnæs og advokat Odd Kleiva har bistått Difis prosjektgruppe. De reviderte avtalene skal etter planen sendes på høring før årsskiftet.

Dato fra:
10.12.2014 11:30
Dato til:
10.11.2014 13:30
Hvor:
Oslo

Revisjonsarbeidet legger opp til at det blir endringer i avtaleporteføljen og til dels betydelige endringer i avtalenes innhold.

Vi inviterer, i samråd med Difi, til "førpremiere" på de nye avtalene.

Rolf Riisnæs vil redegjøre for de viktigste grepene som er tatt i revisjonsarbeidet, utvalgte endringer som brukere av avtalene bør være oppmerksom på, og områder der prosjektgruppen særlig oppfordrer brukerne til å gi tilbakemelding i høringsrunden.

 

STED: Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas pl. 1, 9 etg.