Transaksjonsdagen 2016

Norsk næringsliv, og særlig oljeservicesektoren, opplever betydelige utfordringer knyttet til redusert aktivitet som følge av lav oljepris og begrenset tilgang til finansiering. Utfordringene forventes å tilta de nærmeste årene etter hvert som obligasjonsgjeld tatt opp i perioden 2011-2013 kommer til forfall. Håndtert på rette måten kan utfordringene møtes og nye muligheter skapes.

Dato fra:
13.01.2016 15:00
Dato til:
13.01.2016 18:15
Hvor:
Oslo, Hotel Continental

Vi vil sammen med andre sentrale aktører som DNB, KKR, Nordic Trustee, Pareto, Pillarstone og QVT belyse handlingsrommet for løsninger for låntakere og långivere. 

 

 

 PROGRAM:

 

 

15.00-
15.10

Velkommen

 Ketil E. Bøe

 

 

 

 

 

15.10-
15.30

High yield market update – oil & offshore    
         

Øyvind Hamre,
Pareto Securities

 

 

 

 

 

15.30-
15.50

An Investor’s Perspective on Norwegian
Distressed Investing

Carlo Mattoni, QVT

 

 

 

 

 

15.50-
16.10

Solution to support banks with non-core
exposures

Matteo Bozzo, KKR og
John Gassner, Pillarstone

 

 

 

 

 

16.10-
16.40

Verdier gjennom restrukturering

Marius Gisvold og
Kaare Christian Tapper,
Wikborg Rein

 

16.40-
16.55

Pause

 

 

 

 

 

 

16.55-
17.15         

Muligheter i kapitalmarkedene i vanskelige tider
         

Rune Magnus Lundetræ
DNB Markets

 

 

 

 

 

17.15-
17.45

Tillitsmannens rolle og særlige utfordringer ved
restrukturering av obligasjonslån

Vivian Trøsch, Nordic Trustee
og Stian T. Mortensen,
Wikborg Rein

 

 

 

 

 

17.45-
18.00

Håndtering av innsideinformasjon i dynamiske
prosesser

Dag Erik Rasmussen og
Marianne S. Sveen,
Wikborg Rein

 

18.00-
18.10

Avslutning/oppsummering

 Ketil E. Bøe