Bergen

Bergen
08:24
Tel
+47 55 21 52 00
Faks
+47 55 21 52 01
E-post
bergen@wr.no

Besøksadresse

Olav Kyrresgt. 11 5014 Bergen

Vis på google maps

 

Postadresse

Postboks 1233 Sentrum 5811 Bergen

Wikborg Rein etablerte seg i Bergen i 1978 ved overtagelse av advokatvirksomheten til hr.adv. Knut Magnus som i en mannsalder hadde drevet advokatvirksomhet i Bergen, i det vesentlige knyttet til sjørettslige tema. Magnus hadde siden 1945 vært sekretær for Bergen Rederiforening - et verv nåværende partner Øystein Meland overtok fra og med 1985 og som han fortsatt innehar.

I tilknytning til etableringen ble advokat Haakon Blaauw overført fra Oslo-kontoret til Bergenskontoret for å ta del i oppbyggingen av det nye kontoret. Blaauw ble nokså raskt deretter tatt opp som partner i firmaet og ledet videreutviklingen av kontoret i Bergen i en årrekke. Fra og med 1990 ble Advokatfirmaet Steinfeld, Pettersen og Friis innfusjonert i Wikborg, Rein & Co.

Ekspansjonen ved Bergens-kontoret har gjennom de sist 10 årene vært betydelig. Totalt er det ved kontoret i Bergen i dag 59 advokater hvor av 18 partnere. I tillegg til dette arbeider det til sammen 18 sekretærer og kontormedarbeidere ved kontoret. Kontoret er i dag det klart største advokatkontoret i Bergen og arbeider med hele spekteret av juridiske tema knyttet til næringslivet. Det har en sterk posisjon innen sjørett og rederivirksomhet samt tilstøtende områder som verfts- og utstyrsindustrien, bank og finans, offshore, havbruk og fiskeri, handel og industri samt likeså fasteiendom. I tilegg til dette har kontoret betydelig prosedyrekompetanse og nyttes både i større og mindre prosessoppdrag. Strategien er ytterligere vekst både i saksomfang og antall ansatte advokater / medarbeidere, og det arbeides mot så vel lokale, nasjonale som internasjonale klienter.