Wikborg Rein Advokatfirma AS, Shanghai representative office (Norway)

Shanghai er et finansielt sentrum og velegnet for internasjonal etablering for internasjonal forretningsvirksomhet. Wikborg Reins kontor i Shanghai ble etablert i 2002 og består i dag av kinesisk-, norsk- og engelskrettslige advokater med hele Kina som arbeidsområde.

Vi bistår primært innenfor følgende rettsområder: maritime, oppkjøp, salg og fusjoner, selskapsrett, kontraktsrett, finansiering og leasing, skatt, compliance, anti-korrupsjon, personvern, immaterielle rettigheter, IT-rett, arbeidsrett, tvist og internasjonale handelsspørsmål. 

Vi bistår internasjonale klienter med rådgivning innen etablerings- og reguleringsspørsmål, gjennomfører granskninger, og bistår med løpende juridisk bistand for kinesiske datterselskaper. Dette inkludere blant annet compliance og krisehåndtering, deltakelse i forhandlinger og tvistehåndtering i eller tilknyttet Kina. Vi bistår også kinesiske klienter i Kina og internasjonalt - både med eller uten sakstilknytning til Norden.

Vår klientbase består av globalt ledende aktører innenfor shipping, sjøforsikring, offshore, olje og gass, fornybar, teknologi og innovasjon, fiskeri og havbruk, samt aktører innen sourcing, produksjon, retail, leasing, bank og finans.