Wikborg Rein Singapore Pte. Ltd.

Vårt kontor Singapore ble opprettet i 2000. Kontoret har spisskompetanse innenfor shipping, offshore og tvisteløsning. I tillegg bistår vi med finansiering, selskapstransaksjoner og grenseoverskridende transaksjoner.

Singapore-kontoret har en viktig rolle i vår tilknytning til engelsk rett og vi bistår norske og internasjonale klienter over hele verden i Singapore og Sør-øst Asia. Kontoret har særkunnskap om tap og skade innenfor shipping og offshore, og vi mobiliserer jevnlig personell i forbindelse med slike hendelser på vegne av operatører og assurandører.