Aleksander Fjeldberg Taule

Advokatfullmektig

Om Aleksander

Aleksander Fjeldberg Taule er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Arbeidserfaring
2017- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018- Undervisning i kontraktsrett (sensor fra 2019), Universitetet i Bergen_NEWLINE_2016-2017 Redaktør for Jussens Venner (Bergen)_NEWLINE_2016-2017 Stormasterstipendiat ved Universitetet i Bergen_NEWLINE_2014-2016 Trainee i diverse advokatfirmaer og praktikant i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling
Utdanning
2019 Advokatbevilling_NEWLINE_2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Publikasjoner
En introduksjon til avtaleretten", Jussens Venner 2018, s. 269–305 (skrevet sammen med førsteamanuensis Jan-Ove Færstad)_NEWLINE_Vinningsavståelseskrav som sanksjon mot brudd på avtalte konkurranseklausuler", MarIus 2018 nr. 493