Astrid Hamran Storrusten

Advokatfullmektig

Om Astrid

Astrid er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og IT-rett.

Arbeidserfaring
2019- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2017-2019 Juridisk assistent, Sporveien_NEWLINE_2017 Sekretær, Familiens Advokat_NEWLINE_
Utdanning
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE__NEWLINE_

Artikler

 • Teknologi og digitalisering

  2020

  Lov om forretningshemmeligheter sanksjonert av Kongen i statsråd

  Til tross for at regjeringen for tiden er fullt opptatt med vedtak som skal hindre koronasmitte, opprettholdes også det normale arbeidet i statsrådet. Fredag 27. mars sanksjonerte Kongen i statsråd Stortingets lovvedtak til lov om vern av forretningshemmeligheter, som gjennomfører forretningshemmelighetsdirektivet (direktiv 2016/943) i norsk rett. Nå venter vi bare på iverksettelsesvedtak.

 • Teknologi og IT-rett

  2019

  Opphavsrettslig beskyttelse av algoritmer – umulig eller bare et definisjonsspørsmål?

  Rettslig vern av algoritmer har vært gjenstand for stor debatt opp gjennom årene, og med den enorme teknologiske utviklingen får temaet stadig ny aktualitet. Tilgang til gode og effektive algoritmer er blitt nærmest avgjørende for bedrifter som vil skaffe seg sterke markedsposisjoner, fordi gigantene som Google og Facebook bruker algoritmer for å generere brukertilpasset innhold. Den rådende oppfatningen blant opphavsrettsjurister har i lang tid vært at algoritmer ikke er beskyttet av opphavsretten fordi de er ubeskyttede ideer bak datamaskinprogrammer. Jeg mener imidlertid dette er misvisende og unyansert.