Audun Lunnan Hjort

Advokatfullmektig

Audun er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering samt Trade Compliance & Sanctions team.

2019- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016 Lokalansatt, den norske FN-delegasjonen i New York_NEWLINE_2015 Trainee, den norske FN-delegasjonen i New York_NEWLINE_
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_