Bård Breda Bjerken

Advokatfullmektig

Bård Breda Bjerken er advokatfullmektig ved Wikborg Reins London-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Bjerken behersker i tillegg til engelsk også fransk.

2017- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2015-2017 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Oslo_NEWLINE_2013 Praktikant (6 mnd.), Norges faste delegasjon til Europarådet_NEWLINE_2009-2014 Redaksjonskonsulent (deltid), Gyldendal Rettsdata
2018 Advokatbevilling_NEWLINE_2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2015-2017 Maritime Trainee program, Norges Rederiforbund