Håkon Lagesen

Advokatfullmektig

Håkon Lagesen er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom.

2015- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo