Henrik Biørnstad

Advokatfullmektig

Henrik Biørnstad er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet fagområdet for M&A.

2015- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2015 Trainee, diverse advokatfirmaer
2015 Master i rettsvitenskap, Universietet i Oslo