Ingeborg Collett

Advokatfullmektig

Ingeborg Collett er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet fagområdet for energi- og petroleumsrett. Ingeborg jobber hovedsakelig innen fornybarsektoren, herunder med vann- og vindkraft, nett og fjernvarme. Hun har jobbet på flere store internasjonale vindkraftverkstransaksjoner, og rådgir løpende under utviklingsfasen av vindkraftprosjektene etter gjennomføring av transaksjonene. Ingeborg har betydelig erfaring med vannkraft- og nettransaksjoner, utarbeidelse av kraftkjøpsavtaler, og løpende regulatorisk rådgivning innen fornybarsektoren.

Ingeborg har også erfaring fra saker på petroleumsområdet, herunder seismikktransaksjoner, fysisk handel med petroleumsprodukter, samt gassleveringsavtaler og gasstvister.

Ingeborg rådgir jevnlig klienter om generell kontraktsrett i saker med både norske og internasjonale parter. Ingeborg har særlig erfaring med å rådgi klienter med eksponering mot Kina.

.

2017- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015 Studentpraktikant, Det kongelige norske generalkonsulatet i Houston_NEWLINE_2014-2015 Trainee ved diverse advokatfirmaer
2019 Advokatbevilling _NEWLINE_2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2016 LL.M. Commercial Law, University of Cape Town