Ingvild Nordhaug

Advokatfullmektig

Om Ingvild

Ingvild Nordhaug er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet prosedyreavdelingen til firmaets fagområde for Shipping Offshore. Nordhaug jobber hovedsakelig med tvisteoppdrag og har erfaring fra blant annet skipsbyggingstvister og lasteskadekrav. Foruten tvist, har Nordhaug også erfaring fra etterforskning av skipshavari og rådgir klienter innenfor et bredt spekter av juridiske problemstillinger knyttet til kontraktsrett, lovvalg og jurisdiksjon og befraktning og konnossement. Nordhaug behersker i tillegg til engelsk også spansk.

Arbeidserfaring
2017- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Maritime Trainee, The Norwegian Shipowners' Association's trainee programme_NEWLINE_2016-2017 Shipping Offshore-trainee og stipendiat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2015 Saksbehandler (deltid), Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester_NEWLINE_2012-2014 Sekretær/Saksbehandler (deltid), Codex Advokat Oslo AS
Utdanning
2019 Advokatbevilling_NEWLINE_2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2015-2016 ESADE Law School, Universitat Ramon Llull, Barcelona_NEWLINE_2008-2009 Markedsføring, reiselivsledelse, spansk (nivå C) og spansk II (spansk språk og latinamerikansk kultur), Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Telemark, Mexico
Verv
President, YoungShip International_NEWLINE_Styreleder, YoungShip Oslo