Johanna Sveinbjarnardottir

Advokatfullmektig

Om Johanna

Johanna er advokatfullmektig ved Wikborg Rein's Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. Hun spesialiserer seg innen databeskyttelse, personvern og digitalisering, med særlig fokus på implementering av overholdelse av databeskyttelse og tilhørende assistanse, men har også erfaring innen IP- og markedsføringsrett samt IT- og informasjonssikkerhet.

Johanna har en LLM-grad i Information and Communication Technology Law fra Universitetet i Oslo og en mastergrad fra Universitetet på Island. Avhandlingen hennes omhandlet begrepet "overføring" av personopplysninger, og hun har en betydelig erfaring fra å jobbe med saker knyttet til overføring av personopplysninger over landegrensene, for eksempel bindende selskapsregler og praktisk implementering av slike regler i multinasjonale selskaper.

Hun har hatt flere traineestillinger i forskjellige advokatfirmaer og selskaper, særlig i Equinor ASA (tidligere Statoil ASA), og har jobbet med personvernrelaterte problemer siden 2015, både som trainee og advokatfullmektig. Til tross for ung alder, har hun en bred og praktisk erfaring fra å jobbe med databeskyttelse og personvern, både som ekstern rådgiver, men også fra det interne forretningsperspektivet, etter noen års utlån i et multinasjonalt norsk selskap, hvor hun fikk bred erfaring med databeskyttelse og personvern og praktisk implementering av kravene til personvern i alle aspekter av virksomheten.

Johanna bistår klienter innenfor alle aspekter av databeskyttelse og personvern, for eksempel om databehandleravtaler, retningslinjer for personvern, brudd på personopplysninger og varslingskrav, internkontroll og informasjonssikkerhet, databeskyttelse i arbeidsmiljøer og forhold relatert til markedsføring og personopplysninger, som bruk av informasjonskapsler og innsamling og styring av samtykker, i tillegg til å gi råd om generelle samsvarsspørsmål.

Hun brukes ofte som ekstern sensor ved Universitetet i Oslo i forhold som gjelder databeskyttelse og personvern.

Arbeidserfaring
2018- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS_NEWLINE_2014-2015 Trainee, Statoil, Klagenemnda for miljø- og resurssaker samt div. advokatfirmaer
Utdanning
2015 Master of Laws (LL.M.) in Information and Communication Technology Law, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2014 Cand. jur., Universitetet på Island_NEWLINE_2014 Utvekslingsstudent, Universitetet i Oslo_NEWLINE_