Karoline Stock Evje

Advokatfullmektig

Karoline Stock Evje er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Karoline arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, herunder oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og emisjoner. Hun bistår også utstedere og tilretteleggere med løpende rådgivning vedrørende selskapsrett og børs- og verdipapirrett og har erfaring med utstedelse og notering av obligasjonslån.

 

2017- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017 (sept-des) Advokatfullmektig, Juridisk og Førstehåndsmarkedet, Oslo Børs_NEWLINE_2014-2016 Trainee ved diverse advokatfirmaer
2019 Advokatbevilling_NEWLINE_2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo