Madeleine L. Finstad

Advokatfullmektig

Madeleine L. Finstad  er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for finansiering. 

2018- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2018 Arbeidsgruppeleder for 2. studieår ved det juridiske fakultet i Bergen_NEWLINE_2016 Advokatsekretær ved juridisk avdeling ved Tryg _NEWLINE_2014-2016 Saksbehandler ved Tryg Forsikring _NEWLINE__NEWLINE_
_NEWLINE_2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen