Maren Sofie Samset

Advokatfullmektig

Om

Maren Sofie Samset er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A.

Utdanning
2014–2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_

Artikler

  • Arbeidsrett, Korona

    2020

    Kan arbeidsgiver gå fra arbeidsavtalen før arbeidstaker har begynt?

    Mange virksomheter har vært nødt til å permittere ansatte under korona-krisen. I tiden fremover vil trolig mange virksomheter være tvunget til å gjennomføre kostnadsreduksjoner, inkludert permanente bemanningsreduksjoner. Samtidig vil mange virksomheter kunne ha inngått arbeidsavtaler på et tidligere tidspunkt (gjerne før korona-krisen) med nye ansatte som ennå ikke har tiltrådt. Et spørsmål som da vil kunne oppstå, er hvilken mulighet virksomheten har til å gå fra en inngått arbeidsavtale på grunn av endrede forhold.