Markus A. B. Laurantzon

Advokatfullmektig

Om Markus

Markus A. B. Laurantzon er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Arbeidserfaring
2020- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2019-2020 Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2016-2018 Juridisk konsulent, Huseiernes landsforbund_NEWLINE_2015-2018 Praktikant i diverse advokatfirmaer, Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling og Generalkonsulatet i Shanghai_NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2020 (LLM) International Law, China University of Political Science and Law_NEWLINE__NEWLINE_
Publikasjoner
"Fra hav til bord – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen", MarIus nr. 528_NEWLINE_