Miriam Landsem Ekhorn

Advokatfullmektig

Om Miriam

Miriam er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for energi og petroleum.

Arbeidserfaring
2020– Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2020 Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo _NEWLINE_2018–2019 Trainee, diverse advokatfirmaer_NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø_NEWLINE__NEWLINE_

Artikler

  • Fornybar energi og infrastruktur

    2020

    Viktig milepæl for havvind i Norge

    Ved kongelig resolusjon er det i dag avgjort at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Det innebærer at det – som forventet – blir mulig å søke konsesjon til vindkraftprosjekt til havs.