Nora Sandvik Bratheim

Advokatfullmektig

Nora Sandvik Bratheim er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre. Hun bistår klienter særlig innen immaterialrett (varemerkerett, patentrett, designrett og opphavsrett) og markedsføringsrett.

Bratheim har erfaring med tvisteløsning for domstolene og for ulike offentlige myndigheter og utenomrettslige tvisteløsningsmekanismer, herunder Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) og Næringslivets konkurranseutvalg (NKU).

Før hun begynte i Wikborg Rein var Bratheim ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo, der hun skrev masteroppgave om varemerkelisensavtaler. Under studietiden arbeidet hun også blant annet som praktikant hos Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) og Lovavdelingen i Justisdepartementet.

2018- Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017–2018 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo _NEWLINE_2017 Praktikant, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet _NEWLINE_2016 Fast praktikant (deltid), Klagenemnda for industrielle rettigheter_NEWLINE_2015-2016 Trainee, DNB Juridisk og diverse advokatfirmaer _NEWLINE_2014-2015 Sommervikar, Drammen tingrett _NEWLINE_
2019- Styremedlem, Licensing Executives Society Scandinavia_NEWLINE_2019- Ansatterepresentant i styret, Wikborg Rein _NEWLINE_2018- Tillitsvalgt for dommerfullmektigene, Bergen tingrett_NEWLINE_
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo